ลำดับ เบอร์โทร เครือข่าย ประเภท ราคา สถานะ  
1 876588889 CAT สิริสมบัติมงคลมหาเศรษฐี 8886655 ว่าง จอง
2 888888889 LINE เบอร์รวยเฮงสุดยอด 8886655 ว่าง จอง
3 888888888 DTAC เบอร์รวยเฮงสุดยอด 2999999 ว่าง จอง