เปลี่ยนเบอร์ วิธีการทำบุญหลังการเปิดเบอร์ กับร้านเบอร์ทองสุข

เปลี่ยนเบอร์ หลังจากที่ทุกท่านได้ทำการซื้อเบอร์หรือเปิดเบอร์ใช้งาน
ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของทุกท่าน
เพื่อความเจริญมงคล เพื่อก้าวหน้าในชีวิตการเงินการงาน และสิ่งที่ติดขัดทั้งหลายทั้งปวง

และที่สำคัญที่สุด วันนี้ร้านเบอร์ทองสุขจะมาบอกเคล็ดลับการทำบุญหลังเปลี่ยนเบอร์มือถือ ให้รวยเร็ว โชคดีเร็ว ดึงดูดพลังบวก และการงาน การเงินคล่องตัวมากถึงมากที่สุด เป็นเคล็ดลับที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกมา และทางร้านเบอร์ทองสุขก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนำไปปฏิบัติตาม เพื่อความศิริมงคล และที่สำคัญมันเห็นผลจริงๆ เป็นการทำบุญหลังเปลี่ยนเบอร์ที่ครอบคลุมที่สุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนชื่อนามสกุล หรือ หากมีเวลาสามารถทำได้ตลอดๆ รับรองว่าชีวิตคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ จนใครๆก็สงสัยว่าคุณไปทำอะไรมา ถึงได้เปลี่ยนไปมากๆขนาดนี้

เคล็ดลับ ข้อที่ 1 : รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 เป็นระยะเวลา 3-7 วัน

( ข้อนี้ถ้าทำได้จะเป็นการเร่งลาภ เร่งสิ่งดีงามที่จะเกิดขึ้นค่ะ ยิ่งถ้าท่านใดดวงตกแนะนำว่าให้ทำให้ได้นะคะ)
การรักษาศีล 5 จะเป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นอีก
เป็นการหยุดการทำชั่วอย่างสิ้นเชิง สำหรับคนที่ดวงตก ผลกรรมที่ได้รับอาจจะต้านทานไม่ไหวเลยก็ได้ เพราะแค่กรรมเก่ามาส่งผลยังลำบาก ยังดวงตกดิ่งนรกขนาดนี้ หากยังไปทำกรรมชั่วอีกคงหนักขึ้นหลายเท่า

การรักษาศีลนั้นเป็นเครื่องช่วยเร่งด่วน อย่างน้อยต้องศีล 5 ถ้าชะตาไม่ดีมากๆ ก็ไล่ขึ้นไป ศีล 8, ศีล10 คนโบราณหรือครูบาอาจารย์ในอดีตกาลท่านทราบทางแก้ไขเรื่องนี้ดี ท่านจึงมักให้ถือศีลหากคนนั้น วิบากกรรมหนักหรือดวงตกหนักๆ จนดูแล้ว จะไปไม่รอด การถือศีลนั้น ไม่จำเป็นต้องไปถือศีลที่วัด หรือ ไม่จำเป็นต้องให้พระสงฆ์กล่าวนำศีล เราสามารถตั้งใจทำที่บ้านได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ศีล 8 ศีล 5 หรือ ศีล 10

(นั่งพับเพียบ ประนมมือ ว่าตามไปทีละบทดังต่อไปนี้) ( ตั้ง นะโม ๓ จบ )

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังมัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสามาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์เองและใช้ผู้อื่นฆ่า)

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(คือ เว้นจากการขโมยเองหรือใช้ผู้อื่น)

อพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(คือเว้นจากการพูดไม่จริง)

สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(คือ เว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา)

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ จบ )

หมายเหตุ

เรามีศีลไว้ให้ขาดดีกว่าเราไม่มีศีลให้ขาด ถ้าเราไม่มีศีลเราก็อยู่แบบกินบุญเก่าของเรากับการทำบาปเท่านั้น เพราะศีล ๕ ถึงเราไม่รักษา เราทำผิดก็เป็นบาปเหมือนกับการที่เรารักษาศีลเหมือนกัน แต่ช่วงที่เรารักษาศีลทำขาดก็เป็นบาป ช่วงที่เรายังไม่ได้ต่อศีล (วิรัตศีล) เราก็กินบุญเก่าเท่านั้นเอง การถือศีล๕ เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง ถือได้ว่าเป็น หนึ่งครั้ง (นับจากพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าของวันนี้ จนพระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณของอีกวันหนึ่ง)
และเมื่อเราทำศีลขาดเราสามารถต่อศีล ๕ เองได้ เราเรียกว่า.

การวิรัตศีล๕ หรือการต่อศีลดังนี้…
กราบพระ ๓ ครั้ง(บูชาพระแบบย่อ)

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

(คำอธิษฐานการ ต่อศีล ๕)
ด้วยอานุภาพ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา-มารดา
คุณครู อาจารย์ ข้าพเจ้าได้ทำศีลข้อ (…. ) ขาด (ทำข้อไหนขาด ทำอะไร ก็บอกไปด้วย )
ข้าพเจ้าขอต่อศีล ๕ ให้สมบูรณ์ดังเดิม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ จบ ) (กราบพระ ๓ ครั้ง)
(ศีล ๕ ของเราก็สมบูรณ์เป็นปกติ)