เบอร์โชคดี

เบอร์โชคดี วิธีการร้อยเรียงปิดตำแหน่งเบอร์ ด้วยคู่เลข 80 47 00 59 ก็สามารถมีทรัพย์สินได้เป็นเหมื่นล้าน เพราะเป็นข้อเท็จจริงตามสถิติข้อมูลคนใช้จริง ทรัพย์ไม่รั่ว การปิดเบอร์ไม่จำเป็นต้องปิดด้วยเลข 5 เสมอไป

เพื่อให้มีสติเก็บเงินอยู่ หรือเป็นสุดยอดคู่เลขมงคล ทั้งนี้เศรษฐีทั้ง4 คนที่เป็นที่สุดในด้านทรัพย์สิน ก็ไม่ได้ใช้เลข 5 ในตำแหน่งปิดด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องเลิกจำหลักที่ว่า เลข 8 เลข 0 เก็บเงินไม่อยู่ได้แล้ว ถือว่าล้าหลังพอควร

ประเด็นต่อมาเลขบางเลขที่ว่าเป็นคู่เสีย เช่น 80 27 00 84 47 กลับอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้ในบางตำแหน่ง และทุกเบอร์ก็มีเลขเสียอยู่ในเบอร์ทั้งหมด 4 ท่าน แต่ในทุกเบอร์ มีชุดเลข หรือคู่เลข คิดแล้วกล้าทำ

ทั้งหมด และ ใน 4 คนนี้ก็ไม่ได้ใช้เบอร์กลุ่ม 789 289 แต่จะมีอยู่ในระดับเศรษฐีพันล้าน ร้อยล้านอีกหลายท่าน ซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะนำมาเสนอ

ที่จริงแล้วตามศาสตร์ที่ใช้เลข 7 ตัวท้ายทำนายก็รับเอาเลขเสียมากลายๆๆอยู่แล้วในตำแหน่ง 3 ตัวหน้า เพียงแต่ว่า เราไม่นำมันมาพิจารณาเท่านั้นเอง แต่มีข้อเท็จจริงบางประการคือในเบอร์กลุ่มเศรษฐีเหล่านี้มักจะมีคู่เงิน เกี่ยวกับเลข 80 68 84 88 66 69 60 78 83 82 89เหล่านี้มาอยู่ในเบอร์ในระดับ 90 เปอร์เซนต์โดยทีเดียว

ข้อคิดศาสตร์เบอร์มงคลทั่วไปที่นำคู่เลขมงคลดีๆๆมาวางตำแหน่งตามวิธีต่างๆ ไม่ว่า 7 ตัว ถึง 10 ตัวก็ให้พลังงานที่ดีได้ในบางเรื่อง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีพลังงานตัวเลขที่เราไม่อาจชอบไม่ดีเข้ามาด้วยเช่นซึ่งผมจะเรียกว่าโครงสร้างเบอร์เสีย ในขณะเดียวกันเบอร์ที่มีตัวเลขที่เราถือว่าเสียก็อาจมีพลังงานดีๆออกมาได้ ไม่ใช่ว่ามีแต่พลังงานเสียๆ แบบที่เราเข้าใจกัน

ดังนั้น วิธีการร้อยเรียงเบอร์และเทคนิคไม่ได้ยึดรูปแบบ ว่าต้องไม่มีเลขเสีย ถึงจะดีเท่านั้น การร้อยเรียงเบอร์ยังมีเทคนิคและเคล็ดลับอีกมากที่จะทำให้ผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์ มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตรงความต้องการ อยู่ที่เราค้นคว้าพัฒนาไม่ได้ยึดติดอยู่กับที่ โดยค้นคว้าจากข้อมูลอะไร ซึ่งความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกวันในชีวิตจริงล้วนเป็นคำตอบที่เป็นประจักษ์พยานว่า ศาสตร์เราใกล้เคียงขนาดตอบคำถามได้ขนาดไหน แต่ถ้ามันเริ่มตอบได้ไม่ถูกก็แปลว่าศาสตร์เราก็ต้องมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแน่นอน แม้แต่ผมมีความรู้บ้างในระดับนึงก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ให้ดียิ่งขึ้น