เบอร์ตั้งตัว

เบอร์ตั้งตัว เบอร์มงคล คือ ศาสตร์ของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเลขมงคลที่สามารถใช้อ่านแนวโน้มชีวิตของเรา เพียงแค่คุณมีเบอร์มือถือ ก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาฟรี ๆ ได้ที่ร้าน “เบอร์ตั้งตัว” กับ อาจารย์จิ๊บ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาใด ๆ เบอร์มงคล

ด้วยศาสตร์การอ่าน เลขมงคลเบอร์โทรศัพท์ ที่มีความแม่นยำ ไม่ใช่ศาสตร์เพี้ยนที่เข้าใจแบบผิด ๆ กันมาเป็นจำนวนมาก ด้วยแนวทางการอ่านคู่เลข 8 ตำแหน่งท้ายผ่านเบอร์โทรศัพท์ สะท้อนบุคลิก นิสัย และความเป็นไปที่กำลังเกิดขึ้นใน “ปัจจุบัน” สะท้อนไปยังอนาคตประมาณ 7 เดือนข้างหน้า อาจเทียบได้ว่า เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ เป็นกระจกส่องตนให้เห็นว่าชีวิตกำลังเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง

เบอร์โทรศัพท์มงคล นั้น หากเป็นคนที่มีโชคย่อมได้รับเบอร์ที่ดี เป็นเลขมงคลต่อชีวิต แต่หากเป็นคนที่มีดวงไม่ดีแล้วนั้น ย่อมได้รับเบอร์ที่มีข้อเสียมากมายเข้ามา ซึ่งนั่นก็ไม่ได้มาจากอะไรเลยนอกจากผลของการกระทำของตัวเองที่เราเรียกกันว่า “กรรม” ไม่ได้หมายความว่าตัวเลขที่ได้มีจะส่งผลต่ออนาคต หรือเป็นตัวกำหนดใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตคือบุญและกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน เบอร์โทรศัพท์

ศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์เลขมงคล เหล่านี้ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติมาตั้งแต่ยาวนาน ได้ผลออกมาเป็นคำทำนายที่สัมพันธ์กับชีวิต ซึ่งตัวเลขที่มีอยู่ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแต่ละบุคคล ดังนั้นทางร้านเบอร์ตั้งตัว จึงใช้หลักเลขศาสตร์ที่มีความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์มาใช้ช่วยเหลือผู้คนเพื่อช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้การกระทำในปัจจุบัน ก็เป็นตัวส่งผลให้ชีวิตของคนๆ นั้นด้วย

เลขมงคลเบอร์โทรศัพท์ ไม่ได้เป็นตัวช่วยส่งผลให้กรรมหนักผ่อนเป็นเบาได้แต่อย่างใด เพราะกรรมเท่านั้นที่เป็นตัวส่งผล ได้เบอร์โทรศัพท์เลขมงคลดี ๆ ไป ก็เป็นเหมือนภาพถ่ายสะท้อนตัวตน หากถ่ายภาพในช่วงวัยเด็ก ก็จะได้เป็นภาพช่วงวัยเด็ก แต่หากถ่ายภาพตอนที่เราโตขึ้น ก็จะได้ภาพสะท้อนที่เป็นตัวเราในวัยผู้ใหญ่ แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกันกับศาสตร์ตัวเลข เป็นเหมือนเครื่องมือให้เรามองเห็นตัวเอง อธิบายถึงความเป็นมาในชีวิตได้แบบภาพรวม เบอร์โทรศัพท์ก็เช่นกัน เป็นตัวสะท้อนให้เราเห็นเรื่องราวในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ และแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตข้างหน้า

เบอร์โทรศัพท์มงคลสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร?
อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าหากได้ เบอร์โทรศัพท์มงคล ที่ดี ก็หมายถึงว่าเรามีชีวิตที่ดีอยู่แล้ว มาจากผลกรรมของตัวเองเลยทำให้ได้เบอร์โทรศัพท์นั้นมาใช้ แต่หากมีกรรมไม่ดีมากกว่า ก็จะได้เบอร์โทรศัพท์ที่มีแนวโน้มไม่ดีมาครอบครองแทน การเปลี่ยนเบอร์จึงเหมือนการบอกกล่าวได้ว่าอีกไม่นาน ชีวิตของเราจะดีขึ้น ผลกรรมที่ดีกำลังส่งผล เบอร์จึงเดินทางมาตามเคราะห์กรรมของเรา บุญกรรมดำเนินมาก่อน ส่วนเลขมงคลที่ได้มาก็มาตามดวงชะตาชีวิตของเราที่เป็นผู้กำหนดจากกรรมนั่นเอง

ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขมงคล?
คนที่เข้าใจแล้วว่าชีวิตขึ้นอยู่กับผลของกรรม ในเมื่อชีวิตดีหรือแย่อยู่ที่การกระทำ เหตุใดจึงแนะนำให้เปลี่ยน เบอร์โทรศัพท์เลขมงคล นั่นก็เป็นเพราะโอกาสของคุณ หากได้เปลี่ยนเป็นเบอร์ที่มีเลขมงคลอยู่ ก็มีแนวโน้มว่ากรรมดีกำลังจะส่งเสริมชีวิต เพราะคนที่ได้เปลี่ยนเป็นเบอร์ดี ก็ต้องเป็นคนที่มีกรรมดีช่วยให้ตัดสินใจหันมาใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลกับตัวเอง ส่วนคนที่ยังมีกรรมชั่วเล่นงานอยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เป็นเบอร์เสียสะท้อนให้เห็น หากยังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนเบอร์ ก็เท่ากับว่ายังไม่ถึงคราวที่ชีวิตจะดีขึ้นนั่นเอง

อยากมีชีวิตที่ดี สามารถซื้อเบอร์โทรศัพท์มงคลมาใช้ได้เลยหรือไม่?
คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ หากคุณสามารถหาเบอร์โทรศัพท์เลขมงคลมาใช้ได้ เพราะเบอร์โทรศัพท์ที่เรียงประกบคู่กันมีมากมาย การจะพบเจอเบอร์โทรศัพท์ที่ดี ก็จะต้องมีบุญเป็นตัวหนุนนำให้ได้พบเจอด้วย บางคนก็ไปพบเจอกับตำราเลขแบบผิด ๆ เปลี่ยนเลขเสียให้เป็นเลขดี พอเอามาใช้ยิ่งทำให้ชีวิตแย่ลง เพราะกรรมของตนส่งผลให้เดินทางไปพบเจอกับเลขเหล่านั้น เป็นอันว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมจะได้พบเจอกับเลขดีนั่นเอง หากถึงเวลาจะได้เบอร์ดี ก็จะได้พบเจอเองแบบสบายๆ ซื้อหาที่ไหนก็ได้เบอร์ที่เป็นมงคล ตอนนั้นแสดงว่ากรรมดีกำลังส่งผลแล้ว แต่หากต้องการเบอร์ดีที่หนุนนำชีวิตในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ก็ต้องเลือกเบอร์ที่สัมพันธ์กับอาชีพ สิ่งที่ต้องการ ฐานะหน้าที่การงาน และความคาดหวังว่าอยากให้ชีวิตดีขึ้นในด้านใดบ้าง ส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลต่างกันออกไป

หลักการพยากรณ์เลขเบอร์มงคลตามหลักที่ถูกต้อง
ร้านเบอร์ตั้งตัว ใช้หลักการเลขศาสตร์ที่ถูกต้องในการพยากรณ์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ เบอร์ดีก็ว่าดี เบอร์ร้ายก็ว่าร้าย เป็นไปตามนั้นไม่สลับกันไปมามั่วไปหมด ด้วยหลักการที่ผ่านการฝึกอบรมจากครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ ใช้การวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์จากเลข 8 ตัวหลังของเบอร์ ไม่นับสองตัวแรก ไม่มีการบวกผลรวม ซึ่งสูตรนี้ไม่มีการยืนยันความแม่นยำแต่อย่างใด แต่ใช้วิธีการดูจากตัวเลขแต่ละตัว ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว ผูกมัดความเป็นไปในชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำมาบวกลบแต่อย่างใด

ความเข้าใจผิดในการเลือกเบอร์มงคลด้วยผลรวมเลข
ศาสตร์วิเคราะห์เลขเบอร์มือถือด้วยผลรวม เป็นการตลาดที่ไม่แม่นยำ ควรเปลี่ยนความเข้าใจเสียใหม่ ไม่มีหลักฐานยืนยันถึงความแม่นยำใด ๆ ทั้งสิ้น อาจเสี่ยงได้เบอร์ร้ายมาครองในราคาแพงอีกด้วย ตัวเลขจากผลรวมไม่มีผลอะไรต่อชีวิต และไม่ได้บอกอะไรถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แม้แต่น้อย ยกตัวอย่าง คนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ 0614582599 กับเบอร์ 0684195259 สองเบอร์นี้ เมื่อนำผลเลขมาบวกรวมกันจะได้ค่าเท่ากันคือ 49 เท่ากัน ต่างกันแค่การสลับที่เท่านั้น คนที่เชื่อเรื่องผลรวม ก็จะบอกว่าเบอร์ทั้งสองดี แต่ในความเป็นจริงกลับส่งผลให้ความหมายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย

การเลือกดูเบอร์โทรศัพท์มงคล 8 ตัวสุดท้าย แทนการดู 7 ตัวสุดท้าย
ความแตกต่างที่ร้านเบอร์ตั้งตัวดูความหมาย เบอร์มงคล ผ่านเลข 8 ตัวสุดท้าย แต่ไม่ใช่ 7 ตัวเหมือนศาสตร์เพี้ยนอื่น ๆ นั้น เพราะที่ผ่านมามีการทดลองมาแล้วจากคนที่ให้ความสนใจทั่วประเทศมากกว่าแสนคน ว่าตัวเลขทั้ง 8 ตัวหลังสามารถสะท้อนให้เห็นชีวิตของแต่ละคนได้แม่นยำมากกว่า ถึง 90% ที่ทายทักออกไปผ่านการดูเบอร์มือถือ ตัวเลขทุกตัวใช้อ่านแนวโน้มชีวิตได้ หากลองพิจารณาจากทั้งหมด 8 ตัว แม้มีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นเลขเสีย ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเบอร์ที่ดีแล้ว ทางร้านก็จะแนะนำให้เปลี่ยน ส่วนจะเปลี่ยนที่ศูนย์ให้บริการของค่ายมือถือ หรือจะให้ร้านแนะนำเบอร์ที่มีอยู่ให้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ไม่มีการบังคับ หรือเรียกเก็บเงินใด ๆ

โดยสรุปตามหลักโหราศาสตร์ในการดูความหมายเบอร์โทรศัพท์ว่ามีเลขมงคลอยู่หรือไม่นั้น ให้ดูจาก 8 ตัวหลัง ไม่ใช่ 7 ตัว และไม่ใช่การนำเอามาบวกรวมกันแล้วใช้ความหมายจากผลรวม ใครที่อยากลองปรึกษา อยากรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่มีเลขดีเลขเสียอยู่หรือไม่ ลองเข้ามาสอบถามที่ร้านเบอร์ตั้งตัวกับอาจารย์จิ๊บ หรือตรวจดูเองจากทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ โดยไม่เสียค่าครู หรือค่าบริการสักบาทเดียว ใครที่อยากเปลี่ยนเบอร์ หากมีบุญวาสนาก็จะได้พบเบอร์ที่ดีแบบไม่ยาก เพราะเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดในประเทศมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่เรียงกันโดยไม่มีเลขเสียเลย ที่เหลืออีก 99% จะมีเลขเสียปะปนอยู่ ส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ “ผลกรรมของชีวิต” เป็นผู้กำหนด

ความหมายเบอร์มงคล
ที่ผ่านมา จากการดู ความหมายเบอร์มงคล ให้กับผู้คนที่สนใจทั่วประเทศมามากกว่าแสนคน ซึ่งผลของการทำนายโดยใช้ตัวเลขทั้ง 8 ตัวหลัง ผลที่ออกมา สามารถสะท้อนให้เห็นชีวิตของเจ้าของเบอร์แต่ละคนมีความแม่นยำสูงถูกต้องมากกว่า 90% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดู ความหมายเบอร์มงคล โดยใช้ตัวเลขทั้ง 8 ตัว สามารถอ่านแนวโน้มชีวิตได้ถูกต้องแม่นยำกว่า การใช้เลขเพียง 7 ตัวมาคำนวณ และดีกว่าการใช้ความหมายจากผลรวมที่นำเอาตัวเลขจะกี่หลักก็ตามมาบวกกัน

ความหมายของคู่เลขแต่ละคู่นั้น ล้วนมีความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้ใช้งาน การจับคู่ตัวเลขระหว่าง 00 ไปจนถึง 99 จะได้ออกมาเป็น 100 คู่เลข ซึ่งจะใช้เป็นคำทำนายชีวิตที่ผ่านมา ไปจนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ ถ้าคุณข้าใจได้ถึงความหมายของคู่เลขต่าง ๆ ของเบอร์มือถือที่ใช้ คุณก็จะเข้าใจถึงชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีโอกาสได้พบเจอเบอร์มือถือที่มีตัวเลขที่ดีประกอบอยู่ ก็จะมีโอกาสค้ำจุนชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งก็ต้องสุดแล้วแต่บุญกรรมที่ได้กระทำมา เพราะการกระทำของตนเป็นที่ตั้ง หากได้พบเจอเบอร์ที่ดี นั่นหมายถึงกรรมดีของคุณกำลังส่งผล แต่ถ้าต้องพบกับเบอร์เสีย แสดงว่ากรรมหนักกำลังส่งผลกับคุณอยู่นั่นเอง

เราจะอธิบายถึง ความหมายเบอร์มงคล ทั้ง 100 คู่ เพื่อที่จะช่วยให้คุณได้รู้และเข้าใจว่า ในเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่นั้น มีตัวเลขดีและตัวเลขเสียอะไรบ้างที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณ